Доступні курси

Основи оподаткування - курс, що допоможе вам зорієнтуватися у:

  • механізмі оподаткування ФОП
  • механізмі оподаткування юридичних осіб

Ви навчитеся:

  • обчислювати основні види податків
  • складати декларації
  • аналізувати діяльність та оптимізувати податки

Основи оподаткування.

Стрімкий розвиток комп’ютерного апаратного забезпечення і різноманітного програмного  забезпечення сприяє якісним змінам у традиційних технологіях обробки інформації. З’являються нові нетрадиційні технології, в тому числі й такі, що змінюють сам стиль використання комп’ютерів. Серед них найбільш динамічно розвиваються мережні технології, комп’ютерна графіка, тривимірне моделювання й анімація, користувацький інтерфейс тощо.  

Комп’ютерна  графіка  –  складова  всіх  сучасних  комп’ютерних технологій. Графічний інтерфейс став стандартом для програмного забезпечення різних класів, починаючи з операційних систем. Комп’ютерна графіка привертає увагу багатьох спеціалістів із різних галузей знань – програмістів, проектувальників  засобів  візуалізації,  інженерів,  фізиків,  математиків  та  ін. Знання основ комп’ютерної графіки є необхідними для сучасної, прогресивної молоді.  


Тема: РАСТРОВА ГРАФІКА

 "Графічний редактор Photoshop"

https://drive.google.com/open?id=1a6DC09RxL7pxE7bycmMw77s0Hf4D8G6O

Тема: ВЕКТОРНА  ГРАФІКА

"Графічний редактор CorelDREW"

https://drive.google.com/open?id=1fAk4qvYHUeTnqrfO8hfppyiOXS0woxbE

Тема: ТРИВИМІРНА ГРАФІКА

" Програма 3-D моделювання Blender"

https://drive.google.com/open?id=192MsPRVvI-o3yIhBIkEWT9zzp2tYf7yR

Тема: "Основи Web-дизайну"

https://drive.google.com/open?id=1iD2kA4-R6AA1DkWqevDsUwq5eFW5CoHu

 Електронне діловодство - діловодство, де основним носієм інформації виступає електронний документ, допоміжним - паперовий документ, а виконавцями запропонованих інструкцій є людина, комп'ютер і комп'ютерна мережа.

Таке визначення електронного діловодства дозволяє виокремити в ньому дві найважливіші складові - створення електронного документа в процесі його документування з використанням інформаційних технологій (електронне документування) і організацію роботи з електронним документом у процесі електронного документообігу та електронного архівування.


Шкільна програма предмету "Географія: регіони та країни".

Курс складений на основі досвіду не лише викладача Проценко Яни Вікторівни, а інших викладачів української школи, найкращих дослідницьких робіт студентів училища.